Ceník

Ceny jsou uvedeny pouze pro orientaci, vždy se odvíjí od požadavků klienta, dle rozsahu poskytovaných služeb, počtu zpracovávaných dokladů, připravenosti dokladů, náročnosti účetních operací, požadavků na četnost předběžných výsledků hospodaření, sledování knihy závazků a pohledávek atd.

Zpracování daňových přiznání

daň z příjmů fyzických osob od 1.500 Kč
daň z příjmů právnických osob od 5.000 Kč
daň silniční (dle počtu vozidel) od 1.500 Kč
vyúčtování daně ze závislé činnosti (dle počtu zaměstnanců) od 1.500 Kč
daň darovací, dědická, z převodu nemovitostí od 900 Kč

Vedení účetnictví

menší účetní jednotka, neplátce DPH od 1.500 Kč/měsíc
větší účetní jednotka, plátce DPH, cca 1000 dokladů za rok od 2.500 Kč/měsíc
čtvrtletní zpracování účetnictví, včetně zpracování přiznání k DPH, souhrnného hlášení, záznamní povinnosti, elektronické podání přiznání, průběžné výsledky hospodaření, salda pohledávek a závazků od 4.000 Kč/měsíc
měsíční zpracování účetnictví, včetně zpracování přiznání k DPH, souhrnného hlášení, záznamní povinnosti, elektronické podání přiznání od 8.000 Kč/měsíc

Vedení daňové evidence

jednorázové zpracování daňové evidence 1 × ročně od 1.500 Kč/rok
čtvrtletní zpracování daňové evidence, včetně zpracování přiznání k DPH, souhrnného hlášení, záznamní povinnosti, elektronické podání přiznání od 2.500 Kč/čtvrtletí
měsíční zpracování daňové evidence, včetně zpracování přiznání k DPH, souhrnného hlášení, záznamní povinnosti, elektronické podání přiznání od 5.000 Kč/měsíc

Zpracování mezd

měsíční mzda zaměstnance, včetně podání přehledů na zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení 250 Kč/zaměstnanec/měsíc