Profil firmy

Ing. Daniela Bednářová působí v oblasti poskytování účetních služeb již od roku 1997. V roce 2002 ukončila studium složením státní zkoušky z účetnictví na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě, Provozně-ekonomická fakulta, obor Finance.

V květnu roku 2002 složila zkoušky daňového poradce a je zapsána v Komoře daňových poradců pod číslem 3628

Našimi klienty jsou malé a střední firmy podnikající v obchodě a službách, fyzické osoby podnikatelé, živnostníci, společenství vlastníků bytových jednotek i fyzické osoby nepodnikající.

Pro zajištění kvality poskytovaných služeb se pravidelně účastníme přednášek a seminářů pořádaných Sdružením účetních a daňových poradců v Brně, Komorou daňových poradců i ostatními vzdělávacími agenturami.